+ 371 2666 7444 (12:00-18:00)

Projekts "Eņģeļa pasts" ciemojas Labklājības ministrijā

    NSUS labdarības biedrība (NSUS biedrības projekts ""Eņģeļa pasts" .... arī vecie cilvēki sapņo") šodien tikās ar Labklājības ministra padomnieku Kārli Eņģeli un Sociālo pakalpojumu Departamenta direktora vietnieku Aldi Dūdiņu, lai izrunātu situāciju, kas radusies projekta ietvaros, kad vecajiem cilvēkiem tiek liegts sapņot un saņemt sapnīšus, kas ir absurds un neizprotami.

    Sarunas gaitā izklāstīju Projekta "Eņģeļa pasts" mērķi un jau padarīto, pastāstīju par lielo atbalstītāju pulku - ap 7000 sekotāju, kuri projektam pievienojušies no visas plašās pasaules 25 valstīm. Pastāstīju projekta gaitu, dalības noteikumus, kā arī to, kādu rezultātu un labumu tas dod mūsu līdzcilvēkiem pansionātos, aprūpes centros un vecoļaužu mājās. Labklājības ministram iesniedzu NSUS biedrības portfolio un projektu uzskaitījumu, kā arī bildes no centriem ar priecīgajiem senioriem, tai skaitā arī detalizētu aprakstu par "Eņģeļa pasts" projektu un atsauksmes no tiem centriem, kuri jau piedalījušies šajā skaistajā un sirsnīgajā projektā.

    Tāpat arī tika runāts par centru "atvērtību" sabiedrībai, par informācijas deficītu par centriem, to ikdienu un par sabiedrības lielāku iesaisti centru ikdienā.

    Ministrijas un departamenta pārstāvji atzina, ka nekādu liegumu nav, lai piedalītos šajos projektos, ja to vēlas centra vadība un vēlas paši centra iemītnieki. Nav iemeslu, kāpēc nepiedalīties un liegt atbalstīt cilvēkus tajos.

    Vienojāmies par to, ka Labklājības ministrija NSUS biedrībai iesniegs rakstisku apliecinājumu, ka šādi projekti ir vērtējami pozitīvi, atbalstāmi un tajos var piedalīties bez bažām, ka kādam ienāks prātā to liegt. Katrs centrs varēs izvērtēt savu dalību un izlemt - piedalīties vai nē. Ja centra vadītājs un tā sociālie darbinieki uzskata, ka tas nesīs pozitīvu pienesumu centra iemītniekiem, tad šādi projekti ir realizējami, bez jebkādiem liegumiem.

    Sarunas gaitā tika izrunāti arī citi svarīgi NSUS biedrībai jautājumi un ticu, ka mūsu sadarbība turpināsies un spēsim rast kopsaucēju, lai biedrība, kā Valsts "instruments" sociālajā jomā var turpināt darboties un darīt labos darbus, atbalstot tos, kuriem iet visgrūtāk.

    Liels paldies Labklājības ministra padomniekam Kārlim Eņģelim un Sociālo pakalpojumu Departamenta direktora vietniekam Aldim Dūdiņam, par veltīto laiku un NSUS biedrībai tik svarīgo sarunu.

Līga Uzulniece
NSUS biedrības vadītāja

 

Informācijas avots