+ 371 2666 7444 (10:00-18:00)


Paveiktais 2019. gadā


Dalībnieki

95 (līdz martam) sociālās aprūpes centri (valsts, pašvaldības, privātie, dienas centri), kuros mīt 7000 cilvēki (seniori, cilvēki ar īpašām vajadzībām), kā arī sociālie dienesti un to paspārnē esoši trūcīgie un maznodrošinātie cilvēki (ģimenes, seniori, cilvēki ar īpašām vajadzībām).

Projekts "Vēstules un kartiņas"

Vēstules un apsveikuma kartiņas saņēmuši 142 (līdz martam) cilvēku, sociālās aprūpes centros un ārpus tiem.

Projekts "Piepildi sapni"

Piepildīti 7 sociālās aprūpes centru iemītnieku kvēlākie sapnīši

Projekts "Dzimšanasdiena"

Apsveikti vairāk, kā __________ jubilāri sociālās aprūpes centros.

Projekts "Ziemassvētku vecīša darbnīca"

Ziemassvētku dāvanas saņēmuši vairāk, kā ___________ sociālās aprūpes centru iemītnieki un arī ārpus tiem.

Projekts "Lieldienas"

Lieldienās dāvanas saņēmuši vairāk, kā ___________ sociālās aprūpes centru iemītnieki un arī ārpus tiem.

Ģimeņu apvienošana

Apvienotas _____  ģimenes!

Dalībvalstis

Projektos piedalās līdzcilvēki no ______ pasaules valstīm


Eņģeļa Pasts rūpējas par:

vientulības kliedēšanu; ģimeņu saliedēšanu; jaunu domubiedru kolektīvu izveidošanos; labu skola, kā dalīties un saņemt; ģimenes atkalredzēšanos; sarunām; prieku; vēstuļu draugiem; uzmundrinājumiem; apziņas radīšanu, ka esi vajadzīgs, svarīgs un neesi viens uz pasaules; brīnuma un pārsteiguma radīšanu; veselības "pogu"; atcerēšanos Dzimšanasdienās; dzīves kvalitātes uzlabošanu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām; emocionālās, garīgās un fiziskās labsajūtas radīšanu cilvēkiem aprūpes centros; "aizvērto" sirsniņu atvēršanu; labsajūtu un gandarījumu mums līdzcilvēkiem, kuri piedalās projektos.