+ 371 2666 7444 engelapasts@nsus.lv


Par projektu


"Eņģeļa pasts" ANNO 27.09.2016.
    NSUS labdarības biedrības radītais projekts "Eņģeļa pasts", kurš jau kļuvis par Vispasaules labdarības projektu ir guvis milzīgu atsaucību.

    Projekta pirmajos divos mēnešos, dalību tajā pieteica 19 pasaules valstis un tajās dzīvojošie latvieši un arī cittautību cilvēki. Projektā piedalījās, piedalās un saņem vēstules vairāk, kā 2000 cilvēki, kuriem ikdiena aizrit pansionātos, aprūpes centros, vecoļaužu mājās, vientulībā viensētā kādā no Latvijas nomalēm. 2016. gada nogalē bija saņemtas ap 7000 tūkstoši vēstules ar labiem vārdiem, uzmundrinājumiem, vienkārši sirsnīgu sarunu un priecējušas vecos ļaudis, vientuļos ļaudis un cilvēkus ar īpašām vajadzībām.

    NSUS labdarības biedrības atbalsta projekta senioriem «Tu neesi viens!» ietvaros, izveidots arī senioru atbalsta projekts "Eņģeļa pasts - ".... arī vecie cilvēki sapņo!"" - piepildi kāda veca cilvēka sapni un viņš būs no sirds pateicīgs par to! Savus sapnīšus piepildījuši jau vairāk, kā 1700 ļaudis pansionātos un aprūpes centros visā Latvijā.
     Līdz 2017. gada decembra mēnesim, ap šo projektu ir pulcējušies vairāk, kā 7000 sekotāju / atbalstītāju / Enģeļu Facebook projekta lapā.
    Liktenis ne vienmēr ir taisnīgs un diemžēl pansijās un aprūpes centros, līdztekus vecajiem cilvēkiem, dzīvo arī jaunāka gada gājuma cilvēki ar īpašām vajadzībām ..... iepriecināsim arī viņus.

    Nav jāgaida īpašs uzaicinājums vai svētku diena, lai kādam radītu prieku un pārsteigumu. Radi to kas Tev ir pa spēkam - radi prieku un radi to jau šodien!
    Lai šis projekts nes tikai un vienīgi pozitīvas emocijas un ticu, ka taps vairāk priecīgu sirsniņu uz pasaules!

    Projekts “Eņģeļa pasts”, 2018. gadā, turpina darboties par godu manas mammas Intas Kalniņas piemiņai!

 

   "Eņģeļa pasts" projektā ir iespējas darīt labos darbus:
   1. Piepildīt sapņus
   2. Rakstīt vēstules
   3. Dalīties ar smaidu
   4. Apsveikt Dzimšanas dienāLīga Uzulniece
NSUS biedrības vadītāja.
Projekta "Eņģeļa pasts" idejas autore un vadītāja.

NSUS labdarības biedrības mājas lapa www.nsus.lv

NSUS biedrībai ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss
Mājas lapa ir atrodama adresē www.engelapasts.lv un www.angelsmail.world

 

p.s. jebkura informācijas izplatīšana bez atsauces uz šo konkrēto rakstu vai šo projektu un saskaņošanas ar NSUS biedrības vadītāju ir aizliegta.