Eģeļa Pasts

Eģeļa Pasts

Eņģeļa Pasts sociālā projekta "Arī seniori mācās" ietvaros paīdzēsim sarūpēt sporta inventāru. VSIA ‘’Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs’’ struktūrvienība – ilgstošas sociālās aprūpes centrs „Vecpiebalga” iemītniekiem ir labi sadzīves apstākļi, tīra un patīkama dzīves vide, kuras veidošanā viņi iesaistās arī paši.

Labie darbi gaida. "Eņģeļa pasts" darbojas ne tikai Ziemassvētkos. LTV 4.studijas sižets.

Saziņa ar roku rakstītām vēstulēm – par tādu atminas vien gados vecāki cilvēki, retāk arī kāds jaunāks iedzīvotājs.

Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes profesors Andrejs Veisbergs uzsver, ka rakstīšana ar roku ir novecojusi. “Tāpat kā jāšana ar zirgu - tas nenozīmē, ka kāds vairs nejāj, bet tas kļūst par tādu ekskluzīvu nodarbi.”

Uzņēmuma rekvizīti
Sociālais uzņēmums
SIA Eņģeļa pasts, 40203171920
Juridiskā adrese: Gaismas iela 19 k-10 - 38
Ķekava, Ķekavas pag. Ķekavas novads, LV2123

Pasta sūtījumiem (tikai vienkāršie)
Dzirnavu iela 62k2-13
Rīga, LV1050

E: info@engelapasts.lv
Mob.: +371 26667444

 

Ziedojumi
Biedrība NSUS, 40008232913
LV74PARX0016440550001
Pamatojums: Ziedojums NSUS biedrības darbības atbalstam

UZMANĪBU!
Jebkura informācijas izplatīšana bez atsauces uz konkrēto rakstu vai "EŅĢEĻA PASTS" projektu un saskaņošanas ar SIA "Eņģeļa pasts" ir aizliegta.

 

 

Labklājības ministrija
aicina piedalīties
NSUS biedrības un
Eņģeļa Pasts
Sociālajos projektos