Eģeļa Pasts

Eģeļa Pasts

Marta mēnesī Eņģeļa Pasts  un NSUS labdarības biedrība, aicināja atbalstīt Vecpiebalgas aprūpes centra (ar GRT) iemītniekus un palīdzēt sarūpēt viņiem dažādu sporta inventāru -  iemītnieku aktīvai atpūtai, fiziskās formas uzturēšanai, motorikas stimulēšanai, muskulatūras stiprināšanai, kuru izmantojot klienti tiktu iesaistīti dažādās rehabilitācijas aktivitātēs, tādējādi lietderīgi izmantojot savu brīvo laiku, dažādotu savu ikdienu un uzlabotu savas dzīves kvalitāti.

Eņģeļa Pasts 2019. gadā un arī šogad rīkoja sociālo projektu Lieldienas, kura ietvaros bija iespējams ziedot naudu, lai tiktu iegādāti saldumi cilvēkiem sociālās aprūpes centros visā Latvijā. Projekts notika no 11.03.2021. - 11.04.2021. Eņģeļa Pasts projekta platformā ir vairāk, kā 7000 cilvēki, kuri par savām mājām sauc sociālās aprūpes centrus un sociālajos projektos mums ir iespēja viņu ikdienu padarīt priecīgāku un brīnumiem pilnāku.

Ceturtdiena, 08 Aprīlis 2021 11:04

Eņģeļa Fonds meklē jaunas un veiksmīgas idejas

Meklējam jaunas un svaigas idejas, kuras kopīgiem spēkiem transformēt veiksmīgā sociālajā uzņēmējdarbībā līdz pat starptautiskā biznesā.

Uzņēmuma rekvizīti
Sociālais uzņēmums
SIA Eņģeļa pasts, 40203171920
Juridiskā adrese: Gaismas iela 19 k-10 - 38
Ķekava, Ķekavas pag. Ķekavas novads, LV2123

Pasta sūtījumiem (tikai vienkāršie)
Dzirnavu iela 62k2-13
Rīga, LV1050

E: info@engelapasts.lv
Mob.: +371 26667444

 

Ziedojumi
Biedrība NSUS, 40008232913
LV74PARX0016440550001
Pamatojums: Ziedojums NSUS biedrības darbības atbalstam

UZMANĪBU!
Jebkura informācijas izplatīšana bez atsauces uz konkrēto rakstu vai "EŅĢEĻA PASTS" projektu un saskaņošanas ar SIA "Eņģeļa pasts" ir aizliegta.

 

 

Labklājības ministrija
aicina piedalīties
NSUS biedrības un
Eņģeļa Pasts
Sociālajos projektos