Eģeļa Pasts

Eģeļa Pasts

Trešdiena, 27 Janvāris 2021 15:02

Labie vārdi no „Pansionāta ”Balvi””

„Dzīves ceļu es staigāšu tikai vienreiz. Un tādēļ, ja es varu izrādīt laipnību vai izdarīt pakalpojumu kādam līdzcilvēkam, es to gribu darīt tagad, nevis atlikt vai atstāt neizdarītu, jo otrreiz pa to pašu ceļu es vairs neiešu.’’
(Viljams Pens)

SAC “Siltais” struktūrvienība “Dzērves” projektā “Eņģeļu Pasts” piedalās jau no 2018.gada. Un šajā laika periodā ir izveidojusies pozitīva sadarbība. Esam ļoti pateicīgi, ka ir izveidota šāda organizācija, kas domā par cilvēkiem institūcijā, un ka padara mūsu klientu dzīvi krāsainu, bagātu ar patiesām emocijām, ko redzam klientiem, saņemot dāvanas no visiem labajiem eņģeļiem. Sirds priecājas kopā ar mūsu klientiem. Mūsu klienti no sirds novērtē cilvēku atsaucību un uzmanību šī projekta ietvaros.

Par 2020. gada vidū saziedoto naudiņu tika sarūpēti 16 Lavandas spilventiņi (25x25 cm) un tie janvārī aizceļoja uz Rokaižu pansionātu un tika uzdāvināti tiem cilvēkiem, kuriem harmonija un miera sajūta šobrīd nepieciešama visvairāk.

Uzņēmuma rekvizīti
Sociālais uzņēmums
SIA Eņģeļa pasts, 40203171920
Juridiskā adrese: Gaismas iela 19 k-10 - 38
Ķekava, Ķekavas pag. Ķekavas novads, LV2123

Pasta sūtījumiem (tikai vienkāršie)
Dzirnavu iela 62k2-13
Rīga, LV1050

E: info@engelapasts.lv
Mob.: +371 26667444

 

Ziedojumi
Biedrība NSUS, 40008232913
LV74PARX0016440550001
Pamatojums: Ziedojums NSUS biedrības darbības atbalstam

UZMANĪBU!
Jebkura informācijas izplatīšana bez atsauces uz konkrēto rakstu vai "EŅĢEĻA PASTS" projektu un saskaņošanas ar SIA "Eņģeļa pasts" ir aizliegta.

 

 

Labklājības ministrija
aicina piedalīties
NSUS biedrības un
Eņģeļa Pasts
Sociālajos projektos