Aktualitātes

01 Janvāris

Kā radās projekts "Eņģeļa pasts"?

KĀ PASAKĀ....
Eņģeļi, vai gribiet dzirdēt stāstu, kā radās šis projekts "Eņģeļa pasts"?

Tā bija kāda rudens diena 2016. gadā. Tas bija 27. septembris. Es biju aizbraukusi ciemos pie savas mammītes. Mēs dzērām tēju, pļāpājām, jo mammucis ļoti mani atbalstīja manā Sirds darbā un sekoja līdzi visiem maniem projektiem un sarunas par un ap labdarību mūs saistīja ikdienas.

Es mammucim skaļi izteicu savu vēlēšanos, ka vēlos radīt kaut ko, kas iepriecinātu vecos ļaudis visā Latvijā, kaut ko tādu, kas neprasītu lielus ieguldījumus no projekta dalībniekiem un kaut ko tādu, kas nestu prieku, sirds siltumu un priecētu.

Un te mamma saka: "varbūt kāds gribētu kļūt par kāda veca cilvēka Eņģeli un kaut ko viņam nosūtīt ......!"...... un te nāca arī atslēgas vārdi, kā "vēstules", "eņģelis", "apsveikumi"...... un abas vienojāmies, ka ir dzimis jauns labdarības projekts "Eņģeļa pasts", kura ietvaros cilvēki varēs nosūtīt senioriem un jaunākiem cilvēkiem pansionātos un aprūpes centros vēstulītes un apsveikumus.

Tajā pat vakarā arī piedzima šis projekts, kurš darbojas līdz pat šodienai un ir izaudzis par patiešām lielu un sirsnīgu projektu un priecējis jau daudzus cilvēkus Latvijā un ārpus Latvijas.

Jau 2017. gada gada martā, runājoties ar mammuci, sapratām, ka varētu šo projektu paplašināt un realizēt veco cilvēku sapnīšus.......un re, tas viss arī notiek un cilvēki ar lielu prieku un sirds siltumu, realizē senioru sapnīšus.

Kāpēc šo visu stāstu? Lai Jūs zinātu šī projekta vēsturi un izprastu, cik maz gan ir nepieciešams bet cik lielu prieku šis projekts sniedz gan Eņģeļiem, gan vēstulīšu un sapnīšu saņēmējiem un to, ka projekta sākumos tas viss nācis no manas ģimenes, kurā valdīja sirds siltums, rūpes, prieks, mīļums, atbalsts.

Ar skumjām jāsaka, ka mana mammīte (Inta Kalniņa) 2017. gada 10. augustā aizgāja taisaulē, neizcīnot cīņu ar audzēju, bet šis projekts un tā stāsts man vienmēr paliks atmiņā un būs, kā apliecinājums tam, ka ģimene ir pats svarīgākais uz pasaules un, ka mums ir jāatbalsta savi tuvie un mīļie un kādā brīdī arī jārada prieks citiem cilvēkiem, kuriem ir skumjāka un vientuļāka diena.

Es ticu, ka šis projekts nesīs vēl ļoti daudz prieka un patiks Jums visiem ilgi jo ilgi.......

Esmu pagodināta, ka Jūs visi piedalaties "Eņģeļa pasts" projektā un spējat nest prieku pasaulē, to vairojot!

Projekts “Eņģeļa pasts”, 2018. gadā, turpina darboties par godu manas mammas Intas Kalniņas piemiņai!

Patiesā cieņā,
Līga Uzulniece

Uzņēmuma rekvizīti
Sociālais uzņēmums
SIA Eņģeļa pasts, 40203171920
Juridiskā adrese: Gaismas iela 19 k-10 - 38
Ķekava, Ķekavas pag. Ķekavas novads, LV2123

Ziedojumu konts: LV11RIKO0002930366124
Pamatojums: Ziedojums EP darbības atbalstam

Pasta sūtījumiem (tikai vienkāršie)
Līga Uzulniece Bokuma (SIA Eņģeļa Pasts)
Aglonas iela 75-2, Rīga, LV1057

E: info@engelapasts.lv
Mob.: +371 26667444

 

nsus2023 02

Ziedojumu konts:
Biedrība NSUS, 40008232913
LV61RIKO0001080184799
Pamatojums: Ziedojums NSUS biedrības darbības atbalstam

UZMANĪBU!
Jebkura informācijas izplatīšana bez atsauces uz konkrēto rakstu vai "EŅĢEĻA PASTS" projektu un saskaņošanas ar SIA "Eņģeļa pasts" ir aizliegta.

 

Labklājības ministrija
aicina piedalīties
NSUS biedrības un
Eņģeļa Pasts
Sociālajos projektos