Aktualitātes

15 Janvāris

Eņģeļa Pasts saka PALDIES medijiem

"Ja par sevi nepastāstīsi, tad par tevi neviens tā arī neuzzinās", un tā ir patiesība. Mēs katrs, ar savu stāstu, varam likt kādam aizdomājies, varam kādu iedrošināt vai motivēt rīkoties. Eņģeļa Pasts, caur saviem stāstiem, vēlas pateikt, ka nebaidies rīkoties, nebaidies izvirzīt mērķus un droši dari visu, lai tos sasniegtu, jo tev izdosies.

Lai Eņģeļa Pasts stāsti sasniegtu plašāku sabiedrības auditoriju, palīgā nāk arī mediji. Tieši viņu galvenais uzdevums - informēt visus par notiekošo apkārt un paveikto dažādās jomās. Tie ir tie stāsti un katrs no mums paņem no tiem sev svarīgāko.

Eņģeļa Pasts vēlas pateikt lielu paldies medijiem, par iespēju pastāstīt savus stāstus. Tāda iespēja tiek dota jau kopš 2015. gada, kad tika nodibināta NSUS Labdarības biedrība (Eņģeļa Pasts dibinātāja). Stāsti līdz lasītājiem/klausītājiem/skatītājiem nonāk gan drukātā veidā - avīzēs, žurnālos, gan arī tos var lasīt e-vidē, skatīt televīzijā un klausīties radio raidījumos.

Paldies LNT, TV3, LTV, Radio4, Reģionu laikrakstiem, Pašvaldībām, kuras izvieto stāstus savās mājas lapās, Diena, Delfi, Katoļu vēstnesis, Reģionālajai televīzijai, medijiem ārpus Latvijas un citiem, par iespēju uzrunāt lielāku sabiedrības daļu un pastāstīt par sociālajiem projetiem, kuri notiek visa gada garumā.

Pateicoties medijiem, projektā pievienojas ar vien jauni dalībnieki un kopā mēs spējam ar vien vairāk radīt prieku un pārsteigumu tiem cilvēkiem, kuri savu ikdienu pavada sociālās aprūpes centros un ārpus tiem.

Eņģeļa Pasts būtu no sirds pateicīgs, ja mēdiji stāstītu Eņģeļa Pasts stātus arī pēc Ziemassvētkiem, pārējā gada laikā, jo sociālie projekti notiek visu gadu un par to atgādināt saviem lasītājiem/klausītājiem/skatītājiem, ikdienas steigā, būtu ļoti nepieciešams.

Paldies par jebkuru iespēju, kas tiek dota, jo katrs stāstam ir nozīme!
Uz sadarbību arī turpmāk!

Līga Uzulniece
Eņģeļa Pasts vadītāja

Uzņēmuma rekvizīti
Sociālais uzņēmums
SIA Eņģeļa pasts, 40203171920
Juridiskā adrese: Gaismas iela 19 k-10 - 38
Ķekava, Ķekavas pag. Ķekavas novads, LV2123

Pasta sūtījumiem (tikai vienkāršie)
Dzirnavu iela 62k2-13
Rīga, LV1050

E: info@engelapasts.lv
Mob.: +371 26667444

 

Ziedojumi
Biedrība NSUS, 40008232913
LV74PARX0016440550001
Pamatojums: Ziedojums NSUS biedrības darbības atbalstam

UZMANĪBU!
Jebkura informācijas izplatīšana bez atsauces uz konkrēto rakstu vai "EŅĢEĻA PASTS" projektu un saskaņošanas ar SIA "Eņģeļa pasts" ir aizliegta.

 

 

Labklājības ministrija
aicina piedalīties
NSUS biedrības un
Eņģeļa Pasts
Sociālajos projektos