Labie vārdiLabie vārdi projektam Eņģeļa Pasts un projekta dalībniekiem!


 • SIA "Rekreācijas centrs „Vīķi” 29.01.2021.

  Piedaloties projektā” Eņģeļu pasts”, mūsu Namiņa 37 iedzīvotāji ir saņēmuši mīļas un sirsnīgas dāvanas. Ir patīkami redzēt prieku klientu acīs, pat kādam prieka asaras, par gīlti iesaiņotām un saņemtām dāvanām.

  Īpaši iepriecināti ir vientuļie klienti, kuriem nav tuvinieki,kas apciemo. Prieks ir apjaust, ka ir ļoti daudz labi cilvēki mums apkārt gan tuvāk, gan tālāk, kas dalās labestībā un iepriecina un sagādā svētku sajūtu.

  Pārsteigti šogad bijām visi, ka “Eņģeļu pasta” projekts “Ziemassvētki “bija iepriecinājuši pilnīgi visus mūsu klientus.

  Sirsnīgs paldies visai Jūsu komandai un un dāvanu sūtītājiem. Lai labais vairo labo un prieks ir lipīgs.

  SIA "Rekreācijas centrs „Vīķi”

 • Subates Romas katoļu draudzes SAI “Miera nams” 29.01.2021.

  Pelēki mākoņi slīd pār galvu. Tūliņ -sāks snigt…Nē, līt! Nav ko kavēties! Radām baltumu paši. Pietiek debesīm raudāt! Mācīsim lietum par baltām pārslām pārvērsties. Vai paši mācēsim to debesīm iemācīt?

  Atrodam kripatiņu cerības, tad sameklējam mieru. Pieliekam vismazāko prieka gabaliņu. Skat! Liegi no debesīm snieg! Tik vien vajadzēja- pa mazumam no visa. Arī pie mums, Subates Romas katoļu draudzes SAI “Miera nams” snieg… Apsnigušas tūjas un izrotātā eglīte pagalmā .Balts sniegavīrs pie ieejas durvīm kopā ar mums rosās un visi kopā gaidām Ziemassvētku brīnumu.

  Nobira eņģelim prieka asara kā balta pērlīte sniegā.
  Un cilvēks pavisam klusītiņām ir noticējis brīnumam…

  Paldies visas labas gribas cilvēkiem par dāvanām, labajiem vārdiem un sirsnību.
  Un vislielākais sirds paldies šī projekta sirsniņai LĪGIŅAI. LAI VISIEM TICĪBA,CERĪBA UN MĪLESTĪBA! VEIKSMĪTI JAUNAJĀ GADĀ!

  Subates Romas katoļu draudzes SAI “Miera nams” direktore Sofija Glūmāne

 • SIA “Kuldīgas slimnīca” ilgstošas sociālās aprūpes nodaļa 28.01.2021.

  SIA “Kuldīgas slimnīca” ilgstošas sociālās aprūpes nodaļā savas vecumdienas vada 50 iemītnieki. Jau trešo gadu pārliecināmies, ka līdzcilvēku labestībai nav robežu. Mūsējie jau novembrī jūt svētku noskaņu, jo sākam saņemt dāvanas. Vislielākā rosība gada nogales svētku laikā – dāvanu saņemšana, izsaiņošana, izpēte.

  Cik prieka asaru nobirst!Cik pateicības vārdu izskan! Cik daudz izbrīna un pārsteigumu par brīnišķīgi sagatavotajiem sūtījumiem!Pozitīvās emocijas ir tas, kas vajadzīgs tieši tagad, kad nav iespēju tikties ar saviem mīļajiem. Sirsnīgs paldies visiem, kuri iepriecināja mūsu seniorus!

  SIA “Kuldīgas slimnīca” ilgstošas sociālās aprūpes nodaļas vadītāja Dace Upleja

 • Cesvaines Sociālā dienesta Sociālās aprūpes nodaļa 28.01.2021.

  Cesvaines Sociālā dienesta Sociālās aprūpes nodaļa jau vairāk kā četrus gadus sadarbojas ar SIA Eņģeļa pastu un NSUS biedrību. Mēs ņēmām dalību sociālajā projektā Ziemassvētki.

  Šie svētki jau paši rada īpašu gaidīšanas prieku un izrādās, ka ir tik daudz atsaucīgu līdzcilvēku, kurus vajag tikai uzrunāt, pamudināt, un viņi atsauksies dāvināt prieku. Nav svarīgi, cik liela vai neliela ir dāvaniņa, bet galvenais ir tās saņēmējam radīt sajūtu, ka tu esi kādam vajadzīgs, ka kāds par tevi domā, ka tu neesi viens un pamests likteņa varā. Nevajag jau daudz, tikai mazliet mīlestības un siltuma.

  Esam pārliecināti, ka arī dāvanu gādātāji gūst baudu no savas varēšanas un darīšanas.

  Piederības un līdzdalības sajūta ir ļoti nepieciešama. Cilvēkam vajag cilvēku!
  Gribam pateikties visiem labvēļiem, kuri nepalika vienaldzīgi un sniedza savu sirds siltumu un kliedēja mūsu klientos pamestības sajūtu.

  Atcerieties - jūs nevarēsiet iepriecināt ne sevi, ne citus, ja prieks nesāksies sevī un Jūsos šī prieka ir pārpārēm. PATEICAMIES!

  Sociālās aprūpes nodaļas vadītāja D. Markevica

 • „Pansionāts ”Balvi”” 27.01.2021.

  „Dzīves ceļu es staigāšu tikai vienreiz. Un tādēļ, ja es varu izrādīt laipnību vai izdarīt pakalpojumu kādam līdzcilvēkam, es to gribu darīt tagad, nevis atlikt vai atstāt neizdarītu, jo otrreiz pa to pašu ceļu es vairs neiešu.’’ (Viljams Pens)

  Balvu novada pašvaldības Pansionāts ‘’Balvi’’, ar projektu Eņģeļa pasts sadarbojās jau trīs gadus. Mūsu iestādē vidēji, gada laikā, dzīvo 173 klienti. Tās ir 173 vēlēšanas, it īpaši Ziemassvētkos saņemt brīnumu, 173 dažādi likteņi, 173 dzīves ceļi nostaigāti.

  Gribējās, lai katrai no 173 sirsniņām ir savs sargeņģelis, un šo iespēju piedāvāja Līga. Arī mūsu klienti bija pārsteigti, kad saņēma dažnedažādas paciņas, gan te pat no Latvijas, gan no ārzemēm. Klientu vēlmes bija pavisam niecīgas, kurš vēlējās saldumus, kurš siltas zeķītes, galvenais bija izrādīta uzmanība. Redzot ar kādu prieku, interesi klienti atver saņemto dāvaniņu, sirsniņa pamira ne tikai saņēmējam, bet arī mums - darbiniekiem. It īpaši, ja saņēmējam nav neviena tuvinieka, nobirst pat asariņa, bet tā ir prieka asariņa.

  Gribās teikt Milzīgu Paldies ‘’EŅĢEĻIEM’’ kuri vairo labos darbus, kuriem nav zudusi ticība labajam.

  Sirsnīgs PALDIES un tā turpināt.

  Sirsnīgi pateicoties, Balvu novada pašvaldības „Pansionāta ”Balvi”” direktora p.i. D.Romka

 • SAC “Siltais” struktūrvienība “Dzērves” 27.01.2021.

  SAC “Siltais” struktūrvienība “Dzērves” projektā “Eņģeļu Pasts” piedalās jau no 2018.gada. Un šajā laika periodā ir izveidojusies pozitīva sadarbība. Esam ļoti pateicīgi, ka ir izveidota šāda organizācija, kas domā par cilvēkiem institūcijā, un ka padara mūsu klientu dzīvi krāsainu, bagātu ar patiesām emocijām, ko redzam klientiem, saņemot dāvanas no visiem labajiem eņģeļiem. Sirds priecājas kopā ar mūsu klientiem. Mūsu klienti no sirds novērtē cilvēku atsaucību un uzmanību šī projekta ietvaros.

  Šī projekta ietvaros klienti ir saņēmuši jaukas sirdi sildošas dāvanas. Katrai dāvanai klāt ir pievienotas sirsnības un mīlestības pilna vēstulīte vai apsveikums ar sirsnīgiem vēlējumiem un skaistiem vārdiem, kas dod stiprinājumu un iedvesmu mūsu klientiem, tās ir dāvanas no sirds uz sirdi. Mums darbiniekiem ir patiess prieks redzēt tās emocijas mūsu klientos un no sirds priecājamies kopā ar viņiem.

  Ceram uz tikpat pozitīvu sadarbību arī turpmāk.
  Sirsnīgā pateicībā SAC “Dzērves” klienti un darbinieki.

 • Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs 26.01.2021.

  Skrundas VSAC izsaka milzīgu PALDIES visai Jūsu komandai par ieguldīto darbu, sarūpējot Ziemassvētku dāvanas senioriem. Jūsu darbs dara citus cilvēkus laimīgus, izkrāso viņu ikdienu spilgtās krāsās un liek atcerēties daudz skaistu brīžu no viņu pašu jaunības un bērnības.

  Tas neviltotais prieks, jautrība un skaļi smiekli, saņemot dāvanas, bija kā jaunības eliksīrs viņiem un, protams, visam aprūpes personālam. Šis ir mūsu pirmais gads projektā un neko tādu seniori nezināja. Tas viņiem bija negaidīti un emocionāli ļoti aizkustinoši. Līdz ar senioriem, arī personāls bija pacilāts un priecīgs, ka kaut ko tādu varam izdarīt. Dāvanas tika pasniegtas pēc pašu sacerēta scenārija un sagatavojam priekšnesumu, lai mazinātu nožēlu, ka liegta klātienes tikšanās ar tuviniekiem.

  Seneka reiz teica-“atrodiet darbu , kas jums patīk un jums nekad vairs nebūs jāstrādā”

  Lai daudz jaunu radošu projektu, daudz atsaucīgu cilvēku un darbs, kas piepilda sirdi!

  Sirsnībā, Sigita Picule, Skrundas VSAC direktore.

 • Salaspils Dienas centrs 26.01.2021.

  Salaspils novada Sociālā dienesta struktūrvienība Dienas centrs personām ar funkcionāliem traucējumiem jau pāris gadus piedalās Eņģeļa pasts Sociālajos projektos. Pateicoties NSUS biedrībai un SIA Eņģeļa pasts aktivitātēm, mūsu centra klienti jūtas ievēroti, uzmanības apveltīti un sirds siltuma sasildīti.

  Dienas centrs ir kā viņu otrās mājās, uz kurām svētku laikā kā eņģeļi uzrodas daudzi labie cilvēki, kuri ir izvēlējušies mūsu klientiem sarūpēt patiešām skaistas un noderīgas dāvanas, uzburot svētku noskaņu ikvienā sirdī.

  Dots devējam atdodas! Ir cilvēki, kuri dod un ir tie, kuri saņem. Labie eņģeļi ir sarūpējuši dāvanas un uzbūruši svētkus, kā rezultātā viņi saņem nenovērtējamu gandarījumu par sajūtām, kuras piepilda klientu. Tās ir dvēseliskās vērtības, kas dara mūs visus iekšēji bagātus. No klientiem izstarojošo prieku un laimi sajūtam arī mēc iestādes darbinieki, dzirdot daudz pateicības vārdu, prieka un laimes sajūtu vārdus, dzīvesprieku un optimisma pilnu skatu nākotnē.

  Dienas centra darbinieku un klientu kolektīvs izsaka gandarījuma pilnu pateicību NSUS biedrībai un SIA Eņģeļa pasts čaklajiem darboņiem par dvēselisko ieguldījumu mūsu sirdīs.

  Paldies Jums!

 • Rīgas sociālās aprūpes centrs „Stella maris” 26.01.2021.

  Rīgas sociālās aprūpes centrs “Stella maris” 2020. gadā piedalījās Sociālā uzņēmuma SIA Eņģeļa pasts platformas datu bāzē piedāvātajos pakalpojumos Piepildi sapni, Vēstules un kartiņas, Ziemassvētki un citos pakalpojumos, kur iedzīvotāju atbalsts nebija tik liels.

  Projektā Centra iemītniekus pamudināja piedalīties sociālā darba komanda. NSUS labdarības biedrībai tika nosūtīts Centra iemītnieku saraksts, kuri bija izteikuši vēlmi saņemt dāvanas no Ziemassvētku vecīša darbnīca 2020 un Piepildi sapni. RSAC “Stella maris” iemītnieki bija patīkami pārsteigti, kad viņu sirdis iepriecināja projekts Vēstules un kartiņas ar dažādām un interesantām vēstulēm.

  RSAC “Stella maris” iemītnieki ar prieku gaidīja, kā arī saņēma cerētās dāvaniņas, kurās atsaucīgas personas no Latvijas un citām valstīm bija sarūpējušas klientu izsapņotās lietas. Pa pastu saņemtajās paciņās klienti atrada ne tikai kafiju, tēju, saldumus, kalendārus, bet arī kāda jauka cilvēka sarūpētas siltās zeķes. Centra iemītnieces priecēja saņemtā kosmētika – roku krēms, smaržas un pašdarinātas krelles.

  Rīgas sociālās aprūpes centra “Stella maris” iemītnieki un administrācija izsaka pateicību Sociālajam uzņēmumam SIA Eņģeļa pasts, kas sniedza daudz pozitīvu emociju klientiem, kā arī iespēju būt sadzirdētiem un uzklausītiem, pasta sūtījumā saņemot izsapņotās lietas.

  Direktore Ilze Andersone

 • Jelgavas novada SARC “Eleja” 26.01.2021.

  Jelgavas novada SARC “Eleja” jau pāris gadus sadarbojas un piedalās biedrības “NSUS” piedāvātajos projektos.
  Esam ļoti pateicīgi, ka ir šāda organizācija, kas ir spējusi iesaistīt tik daudz cilvēku, kas mūsu klientu dzīvi padara krāsaināku un ļauj piepildīt gandrīz ikvienu sapni.

  Mūsu iestādē dzīvo 36 seniori un 10 jaunieši, kuri ļoti novērtē cilvēku atsaucību šā projekta ietvaros. Nav jau svarīgi, cik liela vai maza ir dāvaniņa, bet galvenais ir tās saņēmējam radīt izjūtu, ka tu esi kādam vajadzīgs, ka tu neesi viens. Nevajag jau daudz, tikai siltumu un mīlestību.

  Piedaloties projektā “Eņģeļa Pasts”, mūsu komandas, senioru un jauniešu ikdiena ir kļuvusi krāsaināka, tas rada prieku, mīlestību un sirsnību. Šis projekts saliedē cilvēkus, un mums katram gribas būt labākam, pretimnākošākam, atsaucīgākam. Redzot, cik daudz svešu cilvēku palīdz mūsu namiņa klientiem, gluži neviļus pat ikdienas steigā nākas aizdomāties par atsaucīgām sirdīm mums blakus. Gribam pateikt milzīgu paldies visiem labvēļiem, kuri nepalika vienaldzīgi un dalījās savā sirds siltumā ar mūsu senioriem un jauniešiem, veidojot viņu ikdienu saulaināku un priecīgāku.

  Izsakām Jums ļoti lielu pateicību par Jūsu darbu. Paldies, ka neesat vienaldzīgi!

  Jelgavas novada SARC “Eleja” vadītāja Nellija Veinberga

 • Pateicība no Labklājības ministrijas 04.03.2020.

 • Pateicība no Viļakas novada domes 17.11.2019.

 • Sociālās aprūpes centrs "Lode" 19.09.2018.

  Sociālā aprūpes centra “Lode” sadarbība un dalība NSUS piedāvātajos projektos ir pavisam nesena, taču jau tagad varu apgalvot ka tā ir fantastiska! Kopš šā gada 31. augusta centrs iesaistījies projektā “Eņģeļu pasts”. Šajā laika posmā jau piepildīti 10 centra iedzīvotāju sapņi. Un gaidītākais ciemiņš centrā ir pastniece.

  Iestādē dzīvo dažāda vecuma cilvēki un daļai šo cilvēku vienīgie tuvie ir esošie un bijušie iestādes darbinieki. Centra iedzīvotāji ļoti novērtē cilvēku atsaucību šajā projektā. Šis arī bija viens no iemesliem- sajūta ka esi kādam svarīgs- kādēļ bijām gatavi iesaistīties un sadarboties ar NSUS labdarības biedrību. Patiesībā jau cilvēkiem nevajag neko daudz, galvenais ir sajūta ka arī ārpus centra ir kāds kurš par tevi domā, atceras un ir gatavs tevi iepriecināt. Tas cilvēkos rada sajūtu ka neesi viens, ka esi vērtība. Ir patīkami redzēt ka cilvēki, kuri iepriekš bijuši noslēgti, mazliet pesimistiski, saņemot dāvaniņu raud prieka asaras un vēl dienām ilgi izstaro pozitīvismu.  Mūsu iestādi pārņēmušas pozitīvas emocijas un jauni ikdienas rituāli- dalīšanās ar saldumiem, kopējas kafijas baudīšanas, pastnieces gaidīšana.

  Vēlamies Jums izteikt ļoti lielu pateicību par Jūsu darbu. Paldies ka nepaliekat vienaldzīgi!

  Egita Reiziņa
  SAC "Lode" direktore

 • Ērgļu novada sociālās aprūpes centrs 18.09.2018.

  Ērgļu novada sociālās aprūpes centrs darbojas divās mājās- kādreizējā skolas ēkā Sausnējas pagasta „Kastaņās” un Ērgļos. Ikdienā šeit - ainaviski skaistā un mājīgā vidē, dzīvo vidēji 96 klienti no dažādiem Latvijas novadiem.

  Par NSUS biedrību pirmo reizi nejauši izlasīju interneta vietnē 2016 gada rudenī. Uzrunāju Līgu un saņēmu necerēti lielu atsaucību, interesi un arī tūlītēju atbalstu mūsu aprūpes centram. Līgas pamudināti iesaistījāmies projektā “Eņģeļu pasts” un “…arī vecie cilvēki sapņo”. Šis projekts ir fantastisks pozitīvo emociju lādiņš jebkuram aprūpes centrā dzīvojošajam klientam un arī personālam. Redzot ar kādu interesi, prieku un reizēm arī aizkustinājuma asarām acīs seniori lasa apsveikumus un vēstulītes, jāsaka liels PALDIES labajiem Eņģeļiem visā pasaulē, kas iesaistās šajā brīnišķīgajā projektā un ienes prieku sociālās aprūpes centra klientu ikdienā. Īpaši svarīgi tas ir cilvēkiem, kurus neviens neapciemo, jo šādas vēstulītes apliecina, ka kādam tomēr viņi ir vajadzīgi un svarīgi. Arī saņemot dāvaniņas, klientu acīs ir neticība, liels prieks un arī pārsteigums par to, ka viņu sapnītis tomēr ir piepildījies. Šādi brīži liek just prieku sirdī kā bērnībā. Pateicoties šim projektam var teikt, ka Eņģeļi tiešām dzīvo mums līdzās…

  Sirsnīgā pateicībā,
  Evita Vaska, sociālā darbiniece

 • Varakļānu veselības aprūpes centrs 13.09.2018.

  Par iespēju piedalīties eņģeļu pasta projektā uzzinājām ciemojoties Balvu pansionātā. Sākumā neticīgi, ar zināmām šaubām domājām, vai tiešām tas ir iespējams, ka katra mūsu iemītnieka sapņi un ilgas pēc kaut visniecīgākā, bet viņam tik mīļa un kārota nieciņa, tiks piepildītas.

  Iemītniekiem devām laiku apdomāties, kas ir tās lietas, ko viņi katrs gribētu saņemt. Un tad sākās sapnīšu rakstīšanas posms. Izrādās, arī mūsu centra iemītniekiem ir slēptas ilgas un vēlmes. Tas ļāva iepazīt mūsu vecos cilvēkus vēl tuvāk. Bija, protams, arī tādi, kuriem it kā neko nevajag. Tad caur istabiņas biedru teikto, aprūpētāju novēroto, sastādījām sarakstiņu. Vārdos grūti aprakstīt to prieku, ko izjuta šie cilvēki, kuri reizē ar visiem saņēma dāvaniņas. Eņģeļu pasts ir daudz vairāk, kā tikai paciņu saņemšanas prieks. Tas ir sirdssiltums, tas ir līdzcilvēku atbalsts, tas ir iemesls sarunām vienam ar otru..

  Bija tik patīkami vērot, kā mūsu tantiņas iet viena pie otras, lai dzertu tēju no krūzītēm, ko atsūtīja eņģelīši, lai cienātu viens otru ar eņģeļu saldumiem. Patiesi skaisti un ļoti aizkustinoši. Visu šo projekta laiku mēs dzīvojām uz tāda pozitīvo emociju viļņa. Gan visi iemītnieki, gan personāls, jo katra diena nesa pārsteigumu. Kopīgs prieks un eņģeļu pasta spēks pierādījās, kad caur šo projektu mazmeita, kas jau ilgu laiku dzīvo Vācijā, atrada savu vectēvu mūsu aprūpes centrā. Pēc dāvaniņu saņemšanas mēģinājām kopīgi rakstīt un pateikt paldies visiem labajiem cilvēkiem par sagādāto prieku.

  Bet vislielākais paldies Jums, Līga, par neizsīkstošo darba sparu un idejām!

  Santa Broniča
  Varakļānu veselības aprūpes centra sociālais darbiniece

 • “SIA "Pansionāts Rokaiži" 31.11.2017.

  Kāpēc piedalījāmies NSUS rīkotajā „Eņģeļu pastā”

  Vēlējāmies, lai mūsu klientiem būtu dāvanu saņemšanas prieks, lai vairāk sabiedrībā uzzinātu par mums, lai mēs uzlabotu pansionāta mikroklimatu.

  Katram cilvēkam jau vecums pats par sevi ir bezgala grūts - vecuma nespēks, nevarība, nevajadzība … un kur tad nu vēl doties uz pansionātu, ko kādreiz vienkārši sauca par “ņabagmāju”, atstāt visu savu iedzīvi un sastapties ar kaut ko jaunu, neatpazītu, nezināmu. Tas ir tāpat kā salīdzināt viņu ar vecu iesakņojošos ozolu. Grūti tādu svešā vietā pārstādīt, vai ieaugsies.

  Vecam cilvēkam jau tā ikdiena ir smaga, veselības problēmas, kuras ikdienas liek par sevi manīt, kustību traucējumi, kas neļauj pilnvērtīgi kustēties un veikt darbus utt. Vēlējāmies, lai klientiem ir nedaudz prieka šajā grūtajā ikdienas dzīvē. Kā arī piedalījāmies, lai kļūtu atpazīstamāki, citi cilvēki redzētu, ka ir tāds pansionāts Rokaiži. Ka ir tāda vieta Latvijā, kur vēl darbojas palīgsaimniecība, kurā tiek audzētas cūkas, govis, kartupeļi, sēti graudi lopbarībai. Ka iegūtais piens tiek izlietots pašu patēriņam, bet pāri paliekošais tiek seperēts - iegūts gan biezpiens, gan sviests, gan arī gatavots ķimeņu siers. Un te nu ir vieta tā sauktajai jaunajai terapijas formai – darba terapijai, kura pie mums lieliski darbojas un te piedalās vairāk kā puse no pansionāta klientiem; mizo kartupeļus, palīdz pansionāta kūtī, virtuvē, malkas sagatavošanā… Mums to pavisam ir patreiz ir 129. šis skaitlis ir nemitīgā mainībā.

  Klientu attieksme dāvanu saņemšanas brīdī:
  Bija tik bezgala jauki skatīties uz saviem klientiem, gan tiem, kuriem nav tuvinieku, kas brauktu ciemos un atvestu kādu dāvaniņu, gan tiem, kuri vienkārši šeit ir ievietoti un aizmirsti. Cik gan liels bija klientu pārsteigums! Tad, kad tika izjautāts viņu sapnis, nebija jau ticība, ka tas piepildīsies. Un te nu pēkšņi - tas piepildījās! Istabiņā tika ienesta un konkrēti uz viņa vārda adresēta, glīti noformēta paka, ar īstu pasta zīmogu. Klientiem tas patiesi bija liels pārsteigums. Bija tik neticami, ka uz paciņas bija viņa vārds, un tā taču bija ĪSTA, tieši domātu viņam, un vēl jo vairāk, no cilvēka, kuru nepazīstam. Tas viss man! Kāpēc! Kā mazi bērni to dara, priecājās, pat acīs bija aizkustinājuma asaras – prieks bija neizmērojams. Varbūt pirmo reizi savā mūžā kaut ko tādu daudzi bija saņēmuši. Liekas, ka diena todien bija jaukāka un dzīve šeit nelikās nemaz tik smaga. Liekas, ka no pleciem novēlušies tie gadu desmiti. Cik gan dažreiz maz vajag, lai būtu laimīgs – viens vārds, apziņa, ka Tu kādam esi vajadzīgs, ka kāds par tevi piedomājis.

  Konkrēts piemērs. Bezpajumtnieks no Liepājas, krievs. Vasarā dzīvojis kaut kā. Kamēr varējis, ziemā atkal kaut kur. Tā nu viņš likumsakarīgi nonāca pie mums. Saņemot paciņu viņš bija ļoti pārsteigts un izbrīnīts, ka viņam kāds sūta paciņu, ka kāds par viņu domājis. Savā dzīvē nevienam neko nav dāvinājis, ne iepriecinājis. Atverot paciņu, ieraugot, saldumus, vitamīnus bija prieks, bet seja atplauka lielā smaidā, kad pakas apakšā ieraudzīja krustvārdu mīklas. Un vēl krieviski.

  Personāla attieksme pret dāvanu saņemšanas brīdi klientiem:
  Personālam bija ļoti interesanti vērot, kā mainās klientu emocijas, saņemot paciņu. Kā arī tas neticamais moments, kad klients no sākuma netic, ka tas ir viņam. Cik cilvēki ir priecīgi par to mazumiņu, ko saņem. Liekas uzdāvināts ir kaut kas liels, dārgs. Klienti ir kļuvuši atvērtāki, priecīgāki. Vēlas parādīt, ko ir saņēmuši. Vēlas arī dalīties ar personālu, ar saviem draugiem, kaimiņiem. Personāls arī ir ieinteresēti, lai paciņas nonāktu pie adresāta un netiktu kaut kur noglabātas, bet izlietotas paredzētajiem mērķiem.

  Valdes locekle E. Lasmane

 • “Šķilbēnu sociālās aprūpes māja” 10.11.2017.

  No šī gada 3. augusta Viļakas sociālās aprūpes centrs un tā struktūrvienība “Šķilbēnu sociālās aprūpes māja” iesaistās NSUS labdarības biedrības izveidotā projektā Eņģeļa pasts- «.... arī vecie cilvēki sapņo!».

  Projektā iesaistījāmies, jo uzrunāja cilvēki no malas, pastāstot par projektu un to, ka viņi labprāt iepriecinātu vietējos seniorus, kuri dzīvo aprūpes centros. Apzinot vecu cilvēku vēlmes, sastādījām sarakstu un iesniedzām biedrībai.

  Sākumā seniori neuztvēra šo dalību projektā nopietni, jo neticēja, ka kāds svešs cilvēks var atsūtīt dāvanu, bet, kad pirmais seniors saņēma paciņu, gaisā sāka virmot intriga, ziņkāre, kurš tad saņems nākamais un vai tiešām visi saņems to, ko vēlējās! Likās, ka visi atdzīvojās, kļuva smaidīgāki!

  Prieks par ziedotājiem, kuri tērēja savu laiku un brauca ciemos personīgi pasniegt dāvanas un aprunāties ar senioriem. Pārsteidza, ka daudzas dāvanas sarūpēja gados jauni cilvēki, tātad jaunā paaudze domā par senioriem un sniedz atbalstu. Dāvanas gatavoja arī skolas bērni kopā ar savām audzinātājām un nāca ciemos.

  Dažu senioru pārdomas:
  - Pēteris K.: “ Esmu pateicīgs par man atsūtīto dāvanu, ko saņēmu 24. oktobrī. Visi, arī gulošie, kuri dzīvo Šķilbēnu sociālās aprūpes mājā ir apmierināti ar saņemtajām dāvanām.”
  - Jānis D.: “Paldies par labu dāvanu! Es ļoti vēlējos rokas pulksteni un tagad man tas ir! Esmu ļoti priecīgs!”
  - Stefānija S. un Anna V.: ”Ļoti patīkami, ka projektā piedalās skolēni.”
  - Ārija J.: “Ļoti negaidīts un pārsteidzošs pasākums! Šādu varētu atkārtot, jo labprāt saņemtu vēl kādu istabas ziedu!”
  - Renāte V.: “Pārsteigums ļoti liels! Paldies visiem, pati par savu naudu nevarētu iegādāties kosmētiku.”
  - Anna S.: “Milzīgs un neaprakstāms prieks šogad saņemt tik negaidītu dāvanu. Mani tā pārsteidza pirmo reizi mūžā.

  Sirsnīgs, Jums organizētājiem, paldies par visu sarūpēto, jo veikalā to visu mēs nevarētu iegādāties. Kā tas viss ir iespējams?!! Arī tie iemītnieki, kas atrodas aprūpē un gulošie, bez tuviniekiem, radiem ir priecīgi un pateicīgi. Paldies par vērtīgiem vitamīniem, ko atsūtījāt, tie stiprinās mūsu veselību!”

  Ieguvēji iesaistoties projektā ir visi:
  - Iemītnieki ir laimīgi, jo saņēma ne tikai materiālās lietas, bet arī uzmanību! Daži iemītnieki uzrakstīja atbildes vēstules, citi gatavos Ziemassvētku kartiņas saviem ziedotājiem, ir radies stimuls komunicēt, darboties.
  - Iestāde nevar atļauties iegādāties personīgos bārdas aparātus vai rokas pulksteņus katram, dārgos vitamīnus u.c., tāpēc tas bija liels finansiāls atbalsts.
  - Motivācija sabiedrībai, radiem – vairāk apmeklēt seniorus, rūpēties par viņiem, biežāk uzzvanīt, aprunāties, neatstāt novārtā.
  - Jaunākai paaudzei – skolēniem – ka no aprūpes iestādēm un tajā dzīvojošiem senioriem nav jābaidās.

  Paldies biedrībai, kura organizē tik nepieciešamus, siltus un gaišus pasākumus un visiem ziedotājiem, kuri iesaistījās!

  Līna Barovska
  Viļakas sociālās aprūpes centra vadītāja

 • Pansionāts "Preiļi" 09.11.2017.

  Enģeļi ir mums līdzās, bet ikvienam no mums ir jābūt atvērtam un jāsadzird šie labestīgie, atvērtie cilvēki, kas vēlas būt šajā misijā un vairot labo, kalpot cilvēkiem un būt kā Dieva vēstneši vai sūtņi. Šie Eņģeli 2017.gada sūtīja savus dāvinājumus un arī apmeklēja Preiļu novada Labklājības pārvaldes pansionāta “Preiļi” iemītniekus projekta “Vecie cilvēki sapņo…” ietvaros.

  Pansionāts “Preiļi bija pieteicies dalībai “NSUS” biedrības organizētajā Vispasaules labdarības atbalsta projektā "Eņģeļa pasts", ko atbalstīja pansionāta vadītāja, un kura iedrošināja gan kolēģus gan pansionāta iemītniekus nebaidīties un piedalīties, jo ikviens jauns piedāvājums nāk ar kaut ko jaunu, sajūtām, pozitīviem pārdzīvojumiem un prieku.

  Protams neizpalika arī kāda neliela intriga kādam no senioriem, jo likās “Vai tiešām mans sapnis var piepildīties, jo kur gan ir tādi cilvēki, kuri tāpat vien ziedo savus līdzekļus un brīvo laiku nodarboties ar tādām lietām”. Bet izrādās – Ir tādi cilvēki un pat ļoti daudz, tikai ir jāsniedz informācija plašākam iedzīvotāju lokam – un brīvprātīgie atradīsies!

  Pansionāta senioru vēlmes bija dažādas – sākot ar saldumiem un dažādiem produktiem, līdz sadzīvē nepieciešamām lietām, plediņiem, ziepītēm, dvielīšiem, kā arī rokdarbniecēm lielum lielo prieku sagādāja dāvātās dzijas, no kurām tapa skaistas zeķes, čības un cimdi. Šos sapnīšus izdevās piepildīt pateicoties labdarības biedrības “NSUS” vadītājas Līgas Uzulnieces neatlaidīgajam, pašaizliedzīgajam darbam un tā atbalstītājiem - Enģeļiem gan Latvijā, gan ārpus Latvijas.

  Seniori sākumā raudzījās skeptiski uz sapnīšu realizāciju, bija tāda kā neticība, ka tos tiešām piepildīs, bet, kad tika saņemti pirmie sūtījumi paciņu veidā no pasta, kuri nāca no dažādiem Latvijas novadiem, kā arī no citām valstīm, tai skaitā no Vācijas, un sapratām, ka uzticētie sapnīši tiešām sāk piepildās un mums apkārt ir ļoti daudz labestīgu, nesavtīgu cilvēku.

  Šīs akcijas laikā ikviena pansionāta “Preiļi” iemītnieka sirdī tika ienesta un vairota labestība, mīļums, prieks, cilvēciskā vērtība. Ikviens sūtījums un dāvaniņa tika sagaidīta ar prieku, mirdzumu un pārsteigumu senioru acīs. Lielāks pārsteigums bija tiem klientiem, kurus apmeklēja biedrības biedri – Eņģeli un paši personīgi uzdāvināja savas dāvaniņas. Ikviena dāvana bija rūpīgi iesaiņota, klāt bija atklātnīte vai kartiņa ar novēlējumu katram senioram. Dažam no tiem pat noritēja pa prieka asarai, tikai tāpēc, ka viņu kāds atceras. Nu, un protams, tā apziņa “Ka tu neesi aizmirsts" un, ka ir tādi līdzcilvēki, kuri nesavtīgi vēlas tevi iepriecināt un uzmundrināt!”

  Pansionāta “Preiļi’ iemītnieku un arī darbinieku vārdā – esam ļoti pateicīgi un sakām lielu Paldies gan Biedrības ‘NSUS” vadītājai Līgai, gan visiem “Eņģeļiem”.

  Izsakām vēlmi piedalīties arī citos Biedrības ”NSUS” organizētajos projektos un labdarības akcijās.

  Ar cieņu,
  Pansionāta vadītāja Inga Vilcāne

 • Rīgas sociālās aprūpes centrs “Stella maris” 09.11.2017.

  Rīgas sociālās aprūpes centrs “Stella maris” 2017. gadā piedalījās NSUS labdarības biedrības “No sirds uz sirdi” organizētajā projektā “Eņģeļa pasts”.

  Projektā Centra iemītniekus pamudināja piedalīties pārstāvji no Daugavgrīvas Luterāņu draudzes. NSUS labdarības biedrībai tika nosūtīts Centra iemītnieku saraksts, kuri bija izteikuši vēlmi saņemt dāvaniņas.

  RSAC “Stella maris” iemītnieki ar prieku gaidīja, kā arī saņēma cerētās dāvaniņas, kurās atsaucīgas personas no Latvijas un citām valstīm bija sarūpējušas klientu izsapņotās lietas. Pa pastu saņemtajās paciņās klienti atrada bija ne tikai kafiju, tēju, saldumus, bet arī kāda jauka cilvēka sarūpētas siltās zeķes, jaku un pat kurpes atbilstoša izmēra). Centra iemītnieces priecēja saņemtā kosmētika – roku krēms, smaržas un acu tuša. Vienai no Centra iemītniecēm pat izvērtusies draudzīga sarakste ar dāvaniņas sūtītāju, kas stiprina pārliecību, ka cilvēks pasaulē nav viens.

  Rīgas sociālās aprūpes centra “Stella maris” iemītnieki un administrācija izsaka pateicību NSUS labdarības biedrībai “No sirds uz sirdi” par organizēto projektu “Eņģeļa pasts”, kas sniedza daudz pozitīvu emociju klientiem, kā arī iespēju būt sadzirdētiem un uzklausītiem, pasta sūtījumā saņemot izsapņotās lietas.

  Direktore S. Rudoviča

 • Veco ļaužu un invalīdu pansionāts „Ābeles” 08.11.2017.

  Saldus novada pašvaldības Veco ļaužu un invalīdu pansionāts „Ābeles” pieteicās dalībai projektā 2017. gada aprīlī pēc mūsu novadnieces Aijas Gajevskas ieteikuma. Ļoti labs stimuls piedalīties bija sociālajos tīklos un NSUS mājas lapā ievietotās fotogrāfijas, kurās mēs redzam, kā tas darbojas un cik lielu prieku un pārsteigumu izjūt vecie cilvēki. Mēs arī vēlējāmies savus seniorus redzēt priecīgus, tāpēc pieteicāmies dalībai projektā.

  Stāstot par NSUS akciju daudzi savos sapņos ir pieticīgi, ko nu es, ko nu man, citiem vajag vairāk un ir grūtāk ... Viss noritēja raiti, uzzinājām mūsu veco cilvēku sapnīšus, aizsūtījām un jau ļoti drīz saņēmām pirmos „enģeļu” sūtījumus, jo pēc noteikumiem eņģelim sapnītis jāpiepilda nedēļas laikā.

  Tik laimīgi vecie cilvēciņi sen nebija redzēti, arī mēs guvām tikai pozitīvas emocijas no starpniecības. Arī tie, kuri sākumā teica, ka neko negrib, redzot to, kā citi saņem tik foršas dāvanas, paši lūdza vai tomēr nevar vēl pieteikties un saņemt dāvaniņu. Cilvēciņi pie mums ir dažādi, citi atklāti izrādīja prieku, citi bija mazliet sabijušies un pārsteigti, citiem lija prieka asaras. Daudzi neticēja, ka tas patiešām notiks, ka notiek par velti, no svešiem cilvēkiem - kuri vēlas palīdzēt tiem, kuriem ir grūti un jūtas vientuļi. Pateicīgi par dāvanām, daudzi bija dāsni un dalījās savā sapņu dāvanā ar citiem iemītniekiem.

  Ieguvums ir tas, ka šie vecie ļaudis staroja, viņu izbrīns un sajūta, ka viņi nav vieni šai pasaulē, ka arī viņus atceras un līdz ar to sajūtas vajadzīgāki.

  Ļoti labs veids, kā saliedēt vecos cilvēkus, kolektīvu, kurš bija atsaucīgs, iesaistījušies kā ziedotāji bija pat mūsu Latvieši ārzemēs. Esam ieteikuši piedalīties šajā brīnišķīgajā projektā arī citiem pansionātiem.

  Ideja ir vienkārša, bet ģeniāla!
  Mēs noteikti ar prieku piedalītos arī citos biedrības projektos.

  Sarmīte Kušniruka
  Veco ļaužu un invalīdu pansionāta
  „Ābeles” sociālā darbiniece

 • Sociālās aprūpes centrs "Senliepas" 08.11.2017. Nr.1-11/8

  Ķeguma novada SAC “Senliepas” š.g. vasarā piedalījās Jūsu organizētajā projektā “…arī vecie cilvēki sapņo”. Par Jūsu biedrību un projektu uzzināju aprūpes centru vadītāju tikšanās laikā Balvu pansionātā.

  Ideju piedalīties šajā projektā apspriedām darbinieku vidū: “ Varbūt ir vērts piedalīties? Vai no mūsu iemītniekiem atradīsies kāds, kuram ir nepiepildīts sapnis?”

  Mums par lielu pārsteigumu, lielākā daļa varēja nosaukt savu sapni. Un cik ļoti dažādi tie bija – protams, mums var likties, ka tie ir niecīgi un piezemēti, bet tie ir viņu sapnīši, kurus gribētos redzēt piepildītus – tās bija “Adidas” botas (un tieši “Adidas”!), bija smaržas ar jasmīnu aromātu, tas bija brokastu galdiņš, kuru var ielikt gultā, jaunas makšķerlietas, modinātājpulkstenis – tāds senatnīgs ar lieliem cipariem, personīgais radio, dzija adīšanai un vēl, un vēl. Apbrīnojami, cik dažādas ir veco ļaužu vēlmes! Bijām ĻOTI pārsteigtas! Un galvenais- tās bija izpildāmas lietas!

  Jums tika nosūtīts sapnīšu saraksts, un mums visiem par jauku pārsteigumu, jau pēc divām nedēļām sapņi sāka piepildīties. Pa četriem, pieciem sūtījumiem ar reizi. Patiešām, apbrīnojami, bet apskatot sarakstu mājaslapā, secināju, ka jau gandrīz visiem sapnīšiem ir pieteikušies to īstenotāji, gan no Latvijas, gan ārzemēm.

  Ir ļoti daudz cilvēku, kuri vēlas palīdzēt, kuri vēlas iepriecināt un atbalstīt. Tāpēc pavisam īsā laikā mūsu senioriem, viņu nelielie, bet tik svarīgie sapnīši tika piepildīti. Tas ir neaprakstāmi emocionāls mirklis ne tikai vecajam cilvēkam, bet arī personālam, kurš redz gan prieku, gan pārsteigumu, gan smaidu un aizkustinājuma aras, vienlaicīgi. Viņiem katram ir daudzas reizes jāskaidro, ka vēlmju piepildītājs ir svešs cilvēks. “Bet kā viņš zināja?” ir viens no biežākajiem jautājumiem, jo vecuma un saslimšanu dēļ, lielākā daļa “sapņotāju” jau sen ir aizmirsuši, ka sociālais darbinieks ar viņu par šo tēmu ir runājis. Un tas nemaz nav slikti – tas ir dubults pārsteigums un dubults prieks!

  Šie sapņi ir piepildīti, bet kurš gan var liegt sapņot no jauna!? Tādus mazus, piepildāmus sapnīšus, kuru piepildījums ir kā kādreiz bērnībā saņemta Ziemassvētku dāvana – cerēta, gaidīta un sagaidīta. Šis ir brīnišķīgs projekts, pilns prieka un piepildījuma, emocionāli ļoti bagāts un vērtīgs. Ne mirkli neesam nožēlojuši, ka piedalījāmies šajā projektā, un lai izdodas arī nākošās ieceres! Paldies!

  Patiesā cieņā,
  SAC “Senliepas” vadītāja Vineta Kļava ar personālu.

 • Veco ļauži mītne "Sprīdīši" 08.11.17

  Liels paldies labdarības biedrībai NSUS par projektu ,,Arī vecie cilvēki sapņo...”, piedaloties šajā projektā ieguvēji esam visi gan saņēmēji, gan eņģeļi , kuri izpilda veco cilvēku sapnīšus.

  Uzrunājot savus iestādes iemītniekus sākumā viņi to uztvēra nenopietni, jo visus gadus esam dzīvojuši diezgan noslēgtu dzīvi, parasti pārsteigumi un ciemiņi pie mums ierodas tikai decembra mēnesī.

  Saņemot pirmos eņģeļu pasta sūtījumus, klienti saprata, ka viss notiek pa īstam. Klients saņemot sūtījumu sākumā ir neizpratnē, kas man sūta un kāpēc?

  Sajūtas, kad klientam tiek nogādāta paka, jo dāvanas ir lielas, ir neaprakstāmas: citam ir prieka asaras, cits smaida no prieka, bet visiem patīk izsaiņot dāvanas no sūtījuma. Mūsu iestādē ir daudz klientu, kuriem ģimenes vairs nav un tad tas pārsteigums ir ļoti patīkams.

  Arī darbiniekiem, redzot prieku klientu acīs, ir prieks par šo projektu, kurā esam pieteikušies. Visus dāvanu saņēmējus cenšamies nofotogrāfēt brīdī, kad dāvana tiek saņemta un kad tā tiek atvērta.

  Labdarības biedrības NSUS projekts mūsu iestādei devis arī atpazīstamību visā Latvijā un arī ārpus Latvijas robežām, jo eņģeļi strādā visā pasaulē.

  Šis projekts vecajiem cilvēkiem sniedz pozitīvas emocijas un viņu sapnīšu piepildījumu.

  Ļoti patīkami bija arī, ka dāvanas tika nogādātas klātienē, klients savu labdari satika un varēja parunāties.

  Ceram uz turpmāku sadarbību ar labdarības biebrību ,,NSUS”, lai izturība un veselība visiem projektā iesaistītajiem cilvēkiem un viņu ģimenēm!

  Lai veicas! Paldies par Jūsu darbu!
  Veco ļaužu mītnes ,,Sprīdīši” iemītnieku vārdā
  direktores p.i. Anita Lūse

 • Barkavas pansionāts 08.11.2017.

  Mēs Barkavas pansionāta darbinieki un iemītnieki esam ļoti pateicīgi par šo projektu un iespēju tajā piedalīties.

  Sākotnējo informāciju par projektu “Eņģeļa pasts” saņēmām no kolēģiem Mārcienas pansionātā. Īsti nenoticējām, ka tā var būt, rakstīt savas vēlmes un arī saņemt tieši to ko bijām kārojuši. Kamēr domājām un saņēmāmies drosmes mūs uzrunāja projekta vadītāja un pārliecināja, ka tas tiešām tā ir.

  Aptaujājot Barkavas pansionāta iemītniekus atklājās, ka vēlmes ir dažnedažādas. Dažiem ļoti praktiskas lietas, citiem tikai našķi un nedaudziem barība dvēselei - kāds žurnāls, laikraksts.

  Un tad sākās lielākais satraukums kad mēs izveidojām sarakstu un nosūtījām projekta vadītājiem. Pārsteidzoši, pirmām kārtām personālam, bija tas, ka pēc nepilnām divām nedēļām saka gūzmām nāk paciņas no pasta. Tas bija un vēl jo projām ir satraukumu pilns laiks.

  Grūti izstāstīt to prieku un pārsteigumu veco cilvēku sejās saņemot šīs dāvanas. Daudzi raudāja prieka asaras. Tas ir saprotams - ja Tu esi vientuļš un zini, ka neviens pie Tevis neatbrauks, nepazvanīs un kur nu vēl kādas taustāmas lietas, aizkustinājums ir neviltots un patiess. Arī daudz jautājumu radās, kā tad tā man pilnīgi svešam cilvēkam atsūtīja tieši to dāvaniņu ko sirds kāroja? Vai tad tie ir bagāti cilvēki, kas to dara?

  Mēs nevarējām pat iedomāties, ka ir cilvēki, kas seko līdz šādām labdarības aktivitātēm un ir gatavi ziedot savu laiku un naudu. 10% no pensijas (vidēji 10-25 euro), tad šī projekta ietvaros iemītnieki saņēma gan emocionālu pacēlumu, gan materiālus labumus.

  Šobrīd esam saņēmuši uzmundrinošus zīmējumus no Carnikavas pamatskolas skolēniem.

  Paldies projekta organizatoriem un viesiem, kuri ir tajā iesaistījušies ar savām domām un darbiem, par to, ka caur šo projektu dažādās Latvijas mazpilsētās un ciematos vecie cilvēki nav aizmirsti.

  Paldies! Manuprāt tā ir labākā dāvana Latvijai dzimšanas dienā!

  Anita Ikauniece
  Barkavas pansionāta komanda

 • P/A “Ķekavas sociālās aprūpes centrs” 08.11.2017.

  P/A “Ķekavas sociālā aprūpes centra” Pieaugušo ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas centra klienti un darbinieki saka lielu paldies par aicinājumu 2016. gada decembrī/janvārī iesaistīties biedrības No sirds uz sirdi projektā “Eņģeļa pasts” un saņemt dāvanas ar “sapnīšiem”.

  Īpaši pateicīgi ir vientuļie aprūpes centra iedzīvotāji un tie, pie kuriem tuvinieki atnāk retu reizi. Bija liels pārsteigums, ka apsveikuma kartiņas atceļoja ne tikai no Latvijas labdariem, bet arī no tālākām valstīm. Klienti bija priecīgi par to, ka kartiņas tika rakstītas ar roku. Vairāki klienti ar dažiem apsveikuma kartiņu rakstītājiem sarakstījās vai telefoniski sazinājās visa gada garumā, tādējādi atrodot sev sarunas biedru, draugu. Arī dāvaniņas ar izteiktajiem “sapnīšiem” iepriecināja ikvienu aprūpes centra iedzīvotāju.

  Daudziem dāvana bija kā liels un aizmirsts pārsteigums. Tā kā dāvaniņas tika atgādātas visa mēneša garumā, novērojām, ka tie, kuri vēl nav saņēmuši dāvanu, skumji noskatās. Taču ikviena dāvana sagādāja klientiem svētku sajūtu (katra dāvaniņa bija rūpīgi iesaiņota ar novēlējuma kartiņu) un prieku.

  Vēlreiz pateicamies par uzburto svētku noskaņu. Vēlamies turpināt sadarboties ar biedrību labdarības projektos, lai radītu aprūpes centra iedzīvotājiem pozitīvas emocijas un prieku.
  Ar cieņu, Olga

 • Pansionāts "Madliena" 08.11.2017.

  Vispārējā tipa pansionāts ”Madliena” piedalījās labdarības biedrības NSUS atbalsta projektā “Enģeļa pasts” -“..arī vecie cilvēki sapņo”. Šo projektu ietvaros mēs visi kopā centāmies sagādāt prieku, pārsteigumu vecajiem cilvēkiem. Mēs visi liekam manīt, ka šie cilvēki ir mūsu vidū, ir mums svarīgi, mēs viņus novērtējam un atceramies.

  Mēs šiem cilvēkiem ar savām rūpēm sakām – Tu neesi viens. Un, ka katram vecajam cilvēkam ļoti gribās ko savu, neatkarīgu, personīgu, kā mums visiem un viņam uz to ir pilnas tiesības.

  Tieši arī šis – Tu neesi viens - bija viens no iemesliem, kāpēc mūsu iestāde, pansionāts “Madliena” pieteicās šiem NSUS atbalsta projektiem. Lai sagādātu prieka brīžus, pārsteiguma brīžus, neticamu brīnumu...

  Atbalsta projektā “..arī vecie cilvēki sapņo” savus sapnīšus izsapņoja un labie enģeļi piepildīja 20 pansionāta klientiem. Savukārt “Enģeļa pasts” apmeklēja un pārsteidza un vēl joprojām turpina pārsteigt visus 84 pansionāta klientus.

  Vispārējā tipa pansionāts “Madliena” saka paldies Labdarības biedrībai NSUS par iespēju piedalīties šādos projektos, paldies par Enģeļu un biedrības milzīgo sirdsdarbu, sirdsdomu un lielo iespēju cilvēkiem aprūpes centros redzēt un pamanīt brīnumu, kas esam, - brīnumu ārpus iztēles robežām!
  Paldies!

  Pansionāta "Madliena" vadītājs
  Alvars Šteinbergs

 • Ģimenes atbalsta centrs ”Dzeguzīte” 08.11.2017.

  Mūsu centrā dzīvo 36 iemītnieki, visiem tiek nodrošinātas pamatvadzības, veselības aprūpe, kā arī brīvā laika pavadīšana (dažādas nodarbības, pasākumi, dievkalpojumi). NSUS biedrības projekts ”EŅĢEĻA PASTS” priekš mums bija kas jauns, nebijis, Līga mūs uzaicināja piedalīties projektā, par to liels paldies viņai.

  Piedalījāmies projektā “EŅĢEĻA PASTS”, jo vēlējāmies padarīt iemītnieku ikdienu krāsaināku, ienest tajā prieku un sirsnību. Projektā par vēstulēm un apsveikumiem priecājāmies mēs visi, personāls, iemītnieki. Par katru no apsveikumiem, vēstuli vai dāvaniņu iemītniekiem bija liels prieks, kas mijās ar prieka asarām. Vēstules lasījām priekšā (tiem iemītniekiem, kuri veselības problēmu dēļ, to paši nevarēja izdarīt), citi lasīja paši un vēlāk stāstīja par to citiem. Daudzi bija izbrīnīti “kāpēc tieši man? ”vai arī “uz pasaules ir arī labi ļaudis”. Bija prieks skatīties uz gaumīgi noformētām vēstulēm, apsveikumiem, vēlāk iestādes zālē sarīkojām kartīšu un apsveikumu izstādi.

  Projekts mūsmājās ienesa prieku iemītnieku acīs, sirdīs un daudziem arī pārdomas par dzīvi, par mājām, cits centās atrast rakstītāju vārdus starp saviem paziņām un radiem. Ieguvām pozitīvas emocijas ilgam laikam, kas ir svarīgi mums visiem, esot labā noskaņojumā arī dienu mēs pavadam uz pozitīvas nots. Tāpēc esam bezgala pateicīgi par iespēju piedalīties projektā.

  Sociālā darbiniece Evija Millere

 • Sociālās aprūpes centrs "Tērvete" 08.11.2017

  Vēlētos sākt šo vēstuli ar Mātes Terēzes vārdiem: "Šodien mums nav laika pat paskatīties vienam uz otru, nav laika runāties, priecāties vienam par otru…" Tā mēs aizvien mazāk un mazāk satiekamies viens ar otru. Pasaule iet postā mīļuma un laipnibas trūkuma dēļ!. Cilvēki mokās mīlestības slāpēs, bet mīlestībai neatliek laika, jo visi ļoti steidzas.
  Sociālās aprupes centrs "Tērvete" pieteicās projektā "Eņģeļa pasts", jo, pateicoties šai aktivitātei, mūsu centrā dzīvojošiem senioriem ir iespēja saņemt papildus uzmanību, papildus mīlestību un papildus jaukus pārsteigumus no cilvēkiem, kuri vēlas sagādāt prieku vecajiem ļaudīm.

  Domāju, ka piekritīsiet, ka labie darbi ir posmi, kas veido mīlestības ķēdi.
  Ieguvums šajā projektā ir abām pusēm - gan parsteigumu saņēmējiem, gan gādātājiem, jo, nereti dāvinot otram, mēs gūstam ārkārtīgii lielu prieku un gandarījumu jau no paša procesa. Šī projekta ietvaros, mūsu seniori ir saņēmuši jaukas un ārkārtīgii mīļas dāvaniņas gan pa pastu, gan arī tās ir personīgi atvedušas ģimenītes un uzņēmumi, kuru darbinieki ir iesaistījušies un sarūpējuši pārsteigumus.

  SAC "Tērvete" par savām mājām sauc nu jau 200 seniori un ikviens no viņiem ar prieku saņēma "EŅĢEĻU" dāvaniņas, neviens nedz atteicās, nedz nevēlējās pieņemt, tieši otrādi, klienti bija izbrīna pilni un pārsteigti, ar asarām acīs viņi sacīja "Paldies" šiem bezgala mīļajiem cilvēkiem par sagādātajiem pārsteigumiem.

  Tās nav dārgas dāvanas, tās ir dāvanas no sirds uz sirdi. Šeit nav svarīgs lielums, bet gan mīlestības daudzums, kas tajas ielikts un rūpība ar kādu tās ir gādātas un noformētas. Katram pārsteigumam klāt ir pievienota sirsnības pilnas vestulīte ar vēlējumiem un viediem vārdiem, no kuriem mūsu ļaudis gūs stiprinajumu.

  Lielu Paldies vēlamies pateikt NSUS dibinātājai Līgai un daudziem, daudziem labvēļiem, kuri dalījās savā sirds siltumā ar mūsu senioriem padarot viņu ikdienu krāsaināku. Paciņas ceļoja pie mums gan no Latvijas, gan Anglijas, gan Vācijas.

  "Ne katrs no mums ir spējīgs darīt lielas lietas. Taču ikviens no mums var darītmazas lietas ar lielu mīlestību." (Māte Terēze)

  Mīļš Paldies Jums.
  Ar patiesu cieņu,
  SAC Tērvete kuplās saimes vārdāUzņēmuma rekvizīti
Sociālais uzņēmums
SIA Eņģeļa pasts, 40203171920
Juridiskā adrese: Gaismas iela 19 k-10 - 38
Ķekava, Ķekavas pag. Ķekavas novads, LV2123

Pasta sūtījumiem (tikai vienkāršie)
Dzirnavu iela 62k2-13
Rīga, LV1050

E: info@engelapasts.lv
Mob.: +371 26667444

 

Ziedojumi
Biedrība NSUS, 40008232913
LV74PARX0016440550001
Pamatojums: Ziedojums NSUS biedrības darbības atbalstam

UZMANĪBU!
Jebkura informācijas izplatīšana bez atsauces uz konkrēto rakstu vai "EŅĢEĻA PASTS" projektu un saskaņošanas ar SIA "Eņģeļa pasts" ir aizliegta.

 

 

Labklājības ministrija
aicina piedalīties
NSUS biedrības un
Eņģeļa Pasts
Sociālajos projektos